Information

Regler vid uthyrning

 • Hyresavtal
  Vid varje uthyrning tecknas hyresavtal mellan dig som kund och oss som uthyrare.
 • Hygien
  Innan man inträder anläggningen skall man tvaga sig. Gå ej med yttrerskor på lavarna. Smutsiga kläder och persedlar skall ej införas i anläggningen.
  På aggregatet får inget annat än vatten slängas.

Uppställningsföreskrifter

 • Placera bastun /badtunnan på plan mark.
  Fäll ner stödbenen och dra åt. Att stödbenen står på ett fast underlag är viktigt då det föreligger en säkerhetsrisk. Om stödbenen inte fällts ner på korrekt sätt kan bastun / badtunnan tippa och glödande vedträn falla ur kaminen i bastun.
 • Vatten
  En bra säkerhetsregel är att alltid ha tillgång till vatten i bastun i händelse av att öppen eld uppstår eller att någon bränner sig. I bastun finns ett vattenkar ämnat för vatten att slänga på aggregatet.

Säkerhetsföreskrifter

 • Avstånd till byggnader
  Placera bastun på säkert avstånd från annan byggnad. Vanligen ca 10m från närliggande byggnad.
 • Badtunnankaminen får ej eldas utan vatten
  Elden i kaminen får ej släckas med vatten utan den skall brinna ut av sig själv.
 • Aggregatet
  Aggregatet i bastun blir mycket varmt och man bör iaktaga stor försiktighet när man öppnar kaminen för att fylla på med ved. Ved är dessutom det enda som skall eldas i kaminen. Vid eldning av barrträd kan veden tendera att sprätta. Det är därför viktigt att hålla luckan stängd. Om glödande bitar sprätter ur kaminen häll omedelbart vatten över dem och tillse att inget längre glöder.
 • Följa säkerhetsföreskrifterna
  För att man skall kunna basta/bada på ett säkert sätt krävs att man följer uppställnings och säkerhetsföreskrifter